صفحه اصلی ورود به سیستم پنج شنبه، ٠٦ تير ١٣٩٨ - Thursday, 27 Jun 2019
اخبار

:: شرايط انتقال آدرس هاي IPV4 بين LIRها در حوزه RIPE-NCC

  ١٣٩٢/٠٦/٢۵  

شرايط و ضوابط فهرست خدمات نقل و انتقال IPv4 بين LIRها
terms_listing_service.pdf
مصوبات

:: مصوبات كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات

  ١٣٩٢/٠١/٢٠  

مصوبه نهايي شماره 3 جلسه شماره 149 کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات.pdf
mosavabe_149m.pdf

:: مصوبه كميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات

  ١٣٩١/٠٨/٢٣  

مصوبه 120 در اجراي ساماندهي آدرس هاي عددي اينترنتي
mosavabe_120.pdf

:: مصوبه كميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات

  ١٣٩١/٠٨/٢٣  

مصوبه 106 ساماندهي آدرس هاي عددي اينترنتي در كشور
mosavabe_106.pdf
بخشنامه ها

:: بخشنامه شماره 4 (به کليه ثبت‌کنندگان محلي اينترنت (LIR))

  ١٣٩٨/٠٢/٣٠  

كليه ثبت كنندگان محلي اينترنت يا (Local internet Registry(LIR و سايرشركت ها و دستگاههاي تامين كننده آدرس هاي عددي اينترنتي در كشور نسبت به ثبت و بروزرساني اطلاعات و تكميل شناسنامه آدرس هاي عددي اينترنت خود مطابق آيين نامه های مذكوراقدام نمایند.
بخشنامه_شماره_4.pdf

:: بخشنامه شماره سه ( كليه ثبت‌کنندگان محلي اينترنت (LIR))

  ١٣٩٤/٠٢/١٣  

در خصوص مصوبه شماره 177 مورخ 12/8/92 كميسيون محترم تنظيم مقررات ارتباطات رادیویی درخصوص ساماندهي منابع عددي اينترنتي در كشور
bakhshname_shomare3.tif

:: بخشنامه شماره 1 حوزه سازمان فناوري اطلاعات ايران"عطف به مصوبه 149"

  ١٣٩٢/١٠/٠٧  

در خصوص ساماندهي و توسعه سامانه هاي نام دامنه
Bakhshname1-DNS.pdf

:: بخشنامه شماره 2 حوزه سازمان فناوري اطلاعات ايران "عطف به مصوبه 177"

  ١٣٩٣/١٠/٢٧  

در خوصوص ثبت آدرس هاي IP در سامانه مديريت آدرس هاي IP و شماره هاي AS
bakhshname_2_mosavabe_177.tif

:: بخش‌نامه‌ي شماره 3 حوزه سازمان فناوري اطلاعات ايران"عطف به مصوبه 120 "

  ١٣٩١/٠٨/٢٣  

تفكيك ترافيك اينترنت و اينترانت و ساماندهي آدرس هاي IP
bakhshname3_.pdf

:: بخش‌نامه‌ي شماره 2 حوزه سازمان فناوري اطلاعات ايران"عطف به مصوبه 120"

  ١٣٩١/٠٨/٢٣  

تفكيك ترافيك اينترنت و اينترانت و ساماندهي آدرس هاي IP
bakhshname2_.pdf

:: بخشنامه شماره 1 حوزه سازمان فناوري اطلاعات ايران" عطف به مصوبه 120"

  ١٣٩١/٠٨/٢٣  

ساماندهي منابع اينترنتي
bakhshname1.pdf